Inhalatietherapie is behandeling met medicijnen, die via inademing aan de longen worden toegediend. Het medicijn komt uit het inhalatieapparaat in de vorm van een wolk fijne druppeltjes (aërosol). Grote aërosoldruppeltjes hebben een grote kans in de neus of mond te belanden. Kleine aërosoldruppeltjes dringen dieper in de longen door.

Bij inhalatietherapie komt veel medicijn direct in de longen terecht en slechts weinig in de rest van het lichaam. Hierdoor wordt maximaal effect verkregen met zo min mogelijk bijwerkingen.
(bron: http://www.erasmusmc.nl/ )

Behandelaars

Blessures