CranioSacraal therapie is de manuele behandeling van het CranioSacrale systeem - en de daarmee samenhangende structuren - d.m.v. behandeltechnieken, die door Dr. John E. Upledger beschreven zijn en verder ontwikkeld worden.

 

Het CranioSacrale systeem bestaat uit hersen- en ruggemergvliezen en botten van schedel en wervelkolom als omhulling voor hersenen en ruggenmerg. Hierbinnen bevindt zich de liquor cerebrospinalis (hersenvocht).
De vliezen zijn onderdeel van het gehele bindweefselnetwerk, het fasciale systeem, dat zich plooit om alle organen en structuren binnen het lichaam. Zo zijn alle onderdelen van het lichaam met elkaar verbonden.

CranioSacraal therapie richt zich op het vaststellen van belemmeringen in en het herstellen van een spanningsevenwicht binnen het CranioSacrale systeem, en heeft als doel een optimaal vrij systeem in lichamelijk, emotioneel en geestelijk opzicht. De CranioSacraal therapeut heeft vaardigheden ontwikkeld waarmee hij de cliënt in somato-emotioneel opzicht kan begeleiden in zijn herstellingsproces.

Bron: Register CranioSacraal therapie Nederland (beroepsvereniging van gecertificeerde CranioSacraal therapeuten)
http://www.register-rcn.nl/

Let op: uit onderzoek naar de werkzaamheid van de craniosacrale behandelwijze nooit enige genezende of heilzame werking is aangetoond.
In de mij bekende literatuur betreffende Performing Arts Medicine, zoals gepubliceerd in het blad “Medical Problems of Performing Artists”, ben ik de Cranio-Sacraal Therapie niet tegengekomen.

Behandelaars

Blessures