Logopedisten houden zich bezig met communiceren.
Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma's ingezet.
De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Begeleiden van mensen die zich regelmatig moeten presenteren is onderdeel van communicatieverbetering. Zo werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, bezig met preventie en voorlichting. Binnen scholen en jeugdgezondheidszorginstellingen zijn vele logopedisten actief.
(Bron: De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) )
 

Behandelaars

Blessures