Spoedeisende hulp, vaak afgekort als SEH, is een relatief makkelijk toegankelijke afdeling van een ziekenhuis waar men op eigen initiatief, na doorverwijzen van een arts of via de ambulance terecht kan voor dringende medische hulp.
Deze afdeling fungeert als 'poort' voor het ziekenhuis voor analyse en soms behandeling van spoedeisende aandoeningen, zoals een verwonding of een appendicitis.

De patiënten die op de SEH binnenkomen vertonen een breed spectrum van symptomen, waaronder ook levensbedreigend letsel.

In Nederland was de benaming voor de eerste afdeling waar men terecht kan in geval van een ongeval of andere traumatische situatie de 'Eerste Hulp'. In België gebruikt men de term spoeddienst of spoedgevallendienst.
Bron en meer informatie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoedeisende_hulp

 

Behandelaars

Blessures