Conservatieve behandeling is een geneeskundige term die betekent: "zonder te opereren".

Met deze vorm van behandeling tracht men de zieke lichaamsdelen te behouden en ook om de risicofactoren, die met een operatie gepaard gaan te vermijden.

Wikipedia:
"Soms is van een operatie niet veel te verwachten, soms heeft de patiënt bijkomende ziekten of aandoeningen die een operatie te gevaarlijk maken.
Meestal worden medicijnen voorgeschreven die pijnbestrijdend zijn, bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen, als dit niet helpt kunnen licht-morfine-achtige medicijnen mogelijk verlichting bieden.
Over het algemeen helpt bewegen (met pijnbestrijding) het best."

Behandelaars

Blessures